Phylum Arthropoda
Classe Insecta
Ordine Orthoptera
Famiglia Tettigonidae
Genere Tettigonia
Specie Tettigonia viridissima
Nome volgare Cavalletta verde
   

Cavalletta verde Tettigonia viridissima  Tettigonidae